Fundacja Musica Polonia

Fundator
Roman Golonka

 
Zarząd
Wacław Golonka – prezes
Rada Fundacji
Piotr Zieleźnik – członek, przewodniczący rady
Barbara Gąsowska – członek
Witold Szulakowski – członek